היתרי בנייה

להרחיב את הדירה הקיימת.לא פעם קורה שאנו נאלצים לעזוב את הדירה מאחר והיא קטנה עבורנו.למרות שאנחנו אוהבים את הדירה והסביבה.ברוב האזורים בעיר ניתן להוסיף שטח לדירה הקיימת ואנו לא מודעים לזה.המעבר לדירה חדשה דורש הוצאות גבהות בו בזמן שהוספת חדר או יותר ישגו את אותה התוצאה ובעליות נמוכות בהרבה.