רישוי עסקים

עסקים אשר נקבע בעניינם מכח צו רישוי עסקים כי עליהם להגיש בקשה לרישיון עסק בגדול כל עסק חייב ברישיון עסק אלה אם נקבע אחרת.