תוכנית להצבת מתקנים,כסאות ושולחנות

בהתאם לרוחב המדרכה מאפשרת העירייה הצבת מתקנים ומיקום שולחנות וכסאות. קבלת הרישיון מותנת בתשלום אגרה.